måndag 7. april 2008

Lærernes syn på forskning

Leste en artikkel på skolenettet om en rapport der man har undersøkt lærernes syn på forskning. http://skolenettet.no/templates/News.aspx?id=48257&epslanguage=NO&scope=ScopeLaerAns

Det kommer frem her at lærere ikke ser relevansen med å bruke forskning i eget virke. Min erfaring er at det kan være vanskelig å finne relevant materiale i eget fagområde -det meste kommer frem gjennom presentasjoner i lærebøker eller som populærvitenskaplige artikler i media. Kanskje man bør bli bedre på å gjøre seriøs forskning mer tilgjengelig - ikke bare som gammelt nytt i lærerbøker eller gjennom populærvitenskaplige tidsskrifter. Man trenger kanskje flere kanaler og nye måter å formidle forskningen på?

Jeg er overbevist at det finnes mange engasjerte lærere der ute som gjerne ville brukt mer forskning i sin undervisning og egen fagoppdatering om dette ble gjort mer tilgjengelig.

1 kommentar:

Anonym sa...

Et veldig godt sted for den som ønsker popularisert, kortfattet presentasjon med høy kvalitet av fersk forskning er NYtimes.com sine "science" sider. Jeg følger med både der og abonnerer på mailtjenesten til tidskriftet Science, og er forbløffet over hvor raske NYtimes er til å presentere nye ting for sine lesere. Blant de siste ukers godbiter er en artikkel som beskriver hvordan man tenker seg bruk av nanoteknologi for å drepe kreftceller og en ny teori om bakenforliggende genetiske mekanismer som årsak til sinnslidelser.