torsdag 14. desember 2006

Powerpoint forelesning - på godt eller vondt?

Jeg skrev tidligere at elevene hadde klaget på at jeg brukte for lite IKT i undervisningen. I dag hadde jeg min første skikkelige forelesning med bruk av Powerpoint.

Jeg har tidligere gitt uttrykk for at dette ikke er min største pedagogiske favoritt - heller det motsatte. Men etter mye mas fra en gruppe elever, følte jeg at jeg måtte stille opp og være skikkelig lærer, som de sa.

Jeg har heldigvis eller dessverre - alt etter hvilket perspektiv man tar- den instillingen at alt jeg gjør, skal være hundre prosent. Så jeg satt i gang og lagde en skikkelig powerpoint i temaet sikkerhet til en forelesning som skulle vare i hele 2 x 45 minutter.

Det tok sin tid. Jeg lagde overskrifter, bilder og stikkord, skrev manus og hadde flere gjennomganger for meg selv, slik at elevene skulle få utbytte av dette. Jeg brukte ihvertfall 5 timer på å lage denne forelesningen, og jeg lærte mye. Jeg lærte mye om både sikkerhet og Power-point.

Da jeg stod foran elevene mine, fikk jeg nesten vondt i magen. Hele min pedagogiske intigritet føltes krenket, men jeg tenkte at det er vel verdt et forsøk.

Jeg satt i gang, elevene hadde fått ut notatark fra Powerpoint-presentasjonen og jeg begynte å fortelle. Jeg øste av min kunnskap. Elevene tok i mot.

Plutselig skjedde noe jeg ikke hadde forutsett. Elevene begynte å diskutere seg i mellom, fortelle om sine opplevelser og stilte meg fryktelig vanskelige spørsmål. De hadde arbeidet med dette temaet eller læreplanmålet i noen uker i forkant, så dette var kjent.

En tørr Powerpoint forelesning ble dermed til en sterk diskusjon om innholdet i powerpionten, bildene og elevenes egne opplevelser og meninger. Kanskje dette er bra, tenkte jeg. At man kan få til en dialog i fellesskapet og konstruere en felles kunnskap ved hjelp av forelesning?

I etterkant spurte jeg elevene om hvordan de likte denne måten å ha undervisning på. De aller fleste mente det var bra, for de fikk struktur og gjennomgang, og de slapp å finne ut hva som var det viktigste å huske selv.

Jeg undrer meg. På en måte opplevdes det meningsfult da vi diskuterte temaene som ble trekt ut. Vi skapte et felles rom for samtale i klasserommet, noe vi som regel har i fellestiden, men elevene fikk en struktur og oversikt over diskusjonen ved hjelp av lysbildene foran på tavlen.

Situasjonen hadde nok blitt en helt annen dersom jeg som lærer ikke hadde gitt elevene rom til å diskutere seg i mellom.

På en annen måte syntes jeg det var trist å vite at elevene følte de hadde fått en fasit på hva som var det viktigste av informasjonen de skulle huske. De elevene som vanligvis er mest uselvstendige og jobber dårligst med frie tøyler, var de mest aktive i denne situasjonen. De følte seg trygge innenfor rammene jeg hadde satt opp for dem gjennom å presentere "viktige sannheter" på tavlen. Men har jeg som lærer krav på å bestemme sannheten, eller hva som er viktigst og ikke?

Å lære er vanligvis hardt arbeid, tidkrevende og gøy og vondt. Dette var rutine. Da elevene leverte inn neste oppgave i temaet, fikk jeg mange svar hentet rett fra støttearkene på power-pointen. Denne gangen var det så enkelt å lære seg stoffet, sa elevene.

Jeg er ikke enig. Er dette læring? Å huske detaljer fra en presentasjon?

For meg var det umulig å vurdere noe slikt. Kanskje jeg gjorde en feil ved å dele ut støttearkene? At elevene bare skulle hatt selve samtalen i minne når de arbeidet med sine oppdrag i etterkant?

Men jeg lærte mye om sikkerhet. Mer enn elevene. Jeg produserte- jeg lærte. Elevene derimot, tok i mot, reproduserte og husket. Men for hvor lenge? Forstod de det? Og vil dette ha noen som helst overføringsverdi i praksis?

Elevene har hver sine læringspreferanser sies det. Og det er nok riktig. Men bør man som lærer gi elevene det de ønsker bare fordi dette er kjent terreng? Bør undervisning legge tilrette for enkel lett og rutinepreget husking?

Jeg er tilhenger av variasjon. Derfor foreleste jeg i dag. Men jeg tror ikke det var mange som lærte så mye, egentlig. Bortsett fra meg.

Jeg skjønner nå at mine kollegaer bruker mye tid til forberedelse før timene, dersom de skal lage en slik Powerpoint hver gang. Det blir lenge til jeg gjør dette i gjen.

8 kommentarer:

Guttorm Hveem sa...

Godt å sjå at du bloggar igjen. Eit visdomsord frå HSH seier at "Når Pernille skriv er det verdt å lesa..."
Eg kjenner meg igjen, kvifor leggje ned masse arbeid i ein presentasjon som eigentleg ikkje har så stor effekt? (Eg har 7. trinn).
Det eg bruker IKT til er tankekart (eigne og felles), satelittbilete (google earth, wikimapia), rekneark, tekstbehandling og litt anna. Eg har ikkje generell IKT-undervising, men lærer elevane opp i dei verktøya dei treng til å løysa oppgåvene sine. No får eg snart smartboarden og prosjektøren montert fast i klasserommet og vil kanskje flytta meir av undervisinga frå tavla til smartboarden etter kvart. Tabletpc er ikkje dumt for dei som ikkje har smartboard...

jeanette tranberg sa...

Hei Pernille :O)

Jeg vil først fortelle deg at jeg glad for at jeg fant bloggen din - og deg - gjennom bloggsøkemotoren til google.

Det er interessant det du skriver om powerpoint i undervisningen. Selv bruker jeg powerpoint (og slideshare) i undervisningen, når jeg skal formidle kunnskap. Jeg prøver å begrense forelesninger (Jeg er IKT valgfag lærer ved en videregående skole i Vestfold)men noen ganger synes jeg det er greit å formidle grunnleggende teori ved overføring. Man trenger jo ikke finne opp alt kruttet hver gang liksom, ikke elevene heller. Og som du sier, man får jo satt seg godt inn i stoffet, og det får en viss struktur. Når det blir dialog i etterkant eller underveis reflekterer elevene, og de engasjeres tydeligvis. Hvis ikke hadde de jo ikke sakt noe. Så er det kanskje vår jobb å legge til rette for dem slik at de kan omsette kunnskapen i praksis, konvertere det til ferdigheter. Jeg tror det viktigste er at det er balanse og variasjon som du sier. Powerpoint fungerer som et bål, og da åpnes det for gode samtaler rundt bålet er min erfaring så langt. Heldige er de som har smartboard ...

Legger deg til på bloglines min, så heng i :O)

PS: Hvordan får du redigert "Merkelappene" på den nye blogger?

Leif Harboe sa...

Jeg tenker vel i de samme banene som deg, at det er jeg som lærer mest når jeg jobber meg inn i fagstoff, lager synteser og sammendrag, bruker ulike kilder, gir det en form og så i neste omgang får lov til å formidle det. Det vil så ligge en forventing i at spørsmål til "prøver", skal kunne fiskes ut av powerpointen. En ryddig og grei kontrakt. Det er ulike innfallsvinkler til å jobbe med dette, søk på "kritisk tekning" og "higher thinking skills" osv.

Anonym sa...

Fra blackboard, via "kraftpeker" (power-point) til smartboard

Tankevekkende, Pernille!

Siden jeg har holdt på som lærer i 45 år, er det godt å lese litt om unge pedagogers læringslandskap og utfordringene som venter der. Jeg snes det var en flott PP-pres. du hadde laget om sikkerhet. Du lærte en masse sjøl, og elevene måtte jo synes at dette var godt gjort!
Jeg har vært PP-tilhenger i mange pedagogiske år nå, er relativt god på tekniske rundkast, fargerike og slående effekter, og så vet jeg så mye om hva elevene bør lære!! Det siste fordypningsområdet nå er smartboard og Mind-Manager. Glitrende hjelpemidler! Men så var det dette ekle spørsmålet om elevene lærer noe da! Støtteark, kontrollspørsmål, multiple choice tests with immediate assessment - fine greier. Men så opplever du at elevene vil prate sammen på bakgrunn av dine bilder! Det passa vel egentlig ikke inn i kjøreplanen? Men opplevelsen måtte da være god? Interaksjon, dialog, refleksjon og reaksjon er søt musikk i mine pedagogiske ører. Uansett hvor flotte og dyre de smarte tavlene er, så vil noen evige sannheter gjelde. Hva leder elever fram til nødvendig kompetanse for å takle de komplekse utfordringene i en kompleks tid? (DeSeCo) Det bør vel alltid komme opp som første bilde på alle tavler. Det handler om meningsfylt læring, motivasjon for å lære og mestring - tre viktige M'er!
PS! Kommer du på noe smart når det gjelder å måle "taus kunnskap," send meg noen tips. Jeg sliter noe med dette i masterprosjektet mitt omkring vurdering!

Anonym sa...

Les hele bloggen, ganske bra

Anonym sa...

I want not concur on it. I over polite post. Particularly the title attracted me to be familiar with the unscathed story.

Anonym sa...

Good dispatch and this enter helped me alot in my college assignement. Thanks you for your information.

hobbist sa...

Interessante refleksjoner du presenterer over bruk av power point. Kanskje elevene har så mye stoff de skal ta til seg at litt av jobben til oss lærere er å "servere" sannhetene" for de ? Er helt enig i" alt med måte" + at det må sees i sammenheng med tidsbruk :)